FME Server

Umeå kommun var i behov att automatisera viktig spatiala dataflöden inom deras IT-infrastruktur med hjälp av FME. Med hjälp av FME-desktop så publiceras skript till FME-server som med enkelhet kan köras via ett webbgränssnitt eller schemaläggas till en viss tidpunkt. Programvaran är skapad för att hantera stora datavolymer och gör det möjligt att utbyta data i ett stort antal olika format samt utföra olika typer av beräkningar och analyser på data. FME Server underlättar för en organisation att hantera avancerad insamling, bearbetning och distribution av både geografisk och andra former av data.

FME Utbildning

FME Desktop är en programvara som effektiviserar bearbetningen av geografiska objekt. Programmet låter dig göra allt från att byta dataformat eller koordinatsystem till att bearbeta geoobjekt eller strukturera om definitionen för ett dataset.

Kvalitetskontroller vägdata

När man hantera vägdata är det viktigt att all data är kvalitetsdeklarerad och att alla användare kan ta del av informationen på ett begripligt sätt. Man utför därför olika typer av kvalitetskontroller där man försöker hitta olika fel i data. Detta arbete har länge gjorts manuellt, vilket leder till att man inte alltid gör helt relevanta kontroller dessutom tar det mycket tid. Det är även svårt att avgöra vilka avvikelser som ska rättas och prioriteras.

Tryggt och säkert

Att ha en fungerande plan vid krissituationer är väsentligt. Och en av grundpelarna för en plan är information och kunskap. För en kommun är ett av de viktigaste verktygen vid en kris att kunna använda och arbeta med en karta. Har man en bra kommunikation mellan kris-/beredskapssamordnare eller räddningschef och GIS-samordnare/GIS-ingenjör har man även goda förutsättningar inför en kris.