Kund: Holmen Skog
Kategori: Verksamhetsutveckling och digitalisering


Grundtanken med en strategi är att tydliggöra vilka vägval en organisation väljer att göra för att på effektivast möjliga sätt, inom organisationens ramar, nå uppsatta mål. En strategi kompletteras ofta med en handlingsplan som konkretiserar vilka aktiviteter som behöver genomföras för att uppnå målen. Strategin blir ofta en viktig hjälp i kommunikationen med såväl ledning som verksamhet för att visa på vad som behöver göras för att uppnå ett visst önskat läge. Gitter har tillsammans med Holmen Skog varit med och arbetat fram två strategier, 2015 – Geodatastrategi, 2017 – Informationsstrategi

Målet med det här uppdraget har varit att hjälpa till att ta fram strategier som Holmen skog har som stöd för att utveckla informationsförsörjningen och sin informationsplattform för att nå visionen ”Ge Holmens personal och externa målgrupper tillgång till rätt information och rätt funktioner vid varje tillfälle på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt”