Konsulttjänster med fullspäckad verktygslåda och gedigen erfarenhet

Vi använder vi vår samlade erfarenhet från mer än 25 år i branschen och långa kundrelationer för att hjälpa våra kunder att använda geografisk information på bästa sätt. Vi har många metoder och modeller i verktygslådan och vi anpassar metodik utifrån varje kunds behov och förutsättningar.

Produkter inom geodataförsörjning och metadata

Vi styrs av vår passion och nyfikenhet för hur geospatiala data och informationsteknologi kan förenkla våra kunders vardag. För oss är det viktigt att arbeta nära våra kunder för att förstå vardagens problem och för att hitta användbara lösningar som ger nytta. Ta en titt på våra lösningar och utbildningspaket som gör data tillgänglig, tydlig och användbar.

Utvalda uppdrag

Utredning bakgrundsdata

Digitaliseringen medför både utmaningar och stora möjligheter för organisationer i samhällsbyggnadssektorn. Ett fundamentalt steg i den här processen är att ha kontroll på den grundläggande geodata som verksamheten behöver och att bygga upp en spatial data infrastruktur som kan hantera information på ett strukturerat sätt.

Läs mer

Informationsstrategi

För att en organisation ska fungera effektivt måste man ha ett bestämt sätt att arbeta och distribuera information på för att kunna uppnå sina mål. För att detta ska ske på samma sätt inom hela organisationen så måste man sätta upp strategier att arbeta emot.

Läs mer

GIS-strategi

En stor del av den information som hanteras inom en kommun och även en stor del av den information som ska kommuniceras till medborgarna i en kommun kan kopplas till ett geografiskt läge.

Läs mer

Insikter

Välkommen att ta del av Gitters Insikter som vi gärna delar gärna med oss av.
Kontakta oss om du har något du gärna vill veta mer om: Kontakt – Gitter