Vi har ett brett utbud av tjänster, från behov och strategi till lösning, implementation och förvaltning. Inom varje område erbjuder vi spetskompetens med lång erfarenhet, som utvecklare eller i ledarroller både i projekt och förvaltningar. Vi ger stöd både som enskild expertkonsult och som team. Gitter har även möjlighet att ta hela drift- och eller förvaltningsåtaganden.

Verksamhetsutveckling och digitalisering

För en verksamhet är det viktigt att det finns tydligt definierade mål tillsammans med strategier och planer för att nå målen. Gitter erbjuder stöd inom verksamhetsutveckling där vi tillsammans analyserar vad er organisation behöver och ger stöd att definiera strategier och handlingsplaner för att uppnå önskade effekter.

Läs mer

Lösningsarkitektur, systemutveckling och implementation

Vi ser till att er organisations vision och strategi blir verklighet. Vårt team av lösningsarkitekter, systemutvecklare och IT/GIS-specialister är dedikerade till att skapa en anpassad arkitektur som matchar dina verksamhetsmål och krav. Vi tar hand om hela processen, från initiala idéer till praktisk implementering. Vårt främsta mål är att skapa värde för din organisation och erbjuda robusta och pålitliga lösningar som är redo att stödja din digitala resa.

Geodatahantering, analys och AI

Den operativa dagliga verksamheten gör det möjligt att realisera strategi och handlingsplan. Vi erbjuder praktiskt stöd, både tekniskt och administrativt för att förverkliga verksamhetens handlingsplan.  Vår kunskap och erfarenhet delar vi gärna med oss av, både kring automation av geodatahantering, bearbetningar och analyser, samt att driva effektiva förvaltningar och projekt.