När det geografiska läget har betydelse

I en värld där mängden information och data växer blir det allt viktigare att kunna hantera och analysera informationen för att kunna fatta rätt beslut. En stor del av denna information kan knytas till en position, vilket medför att det geografiska lägets betydelse ökar. Det är också viktigt att rätt information når fram till rätt person och kartan kan hjälpa till att öka förståelsen för informationen.

Gitter hjälper företag och myndigheter med att använda geografisk information på bästa sätt. Det handlar inte bara om hitta rätt tekniska lösningar utan även om att utveckla en verksamhets kompetenser och processer. Inom ramen för GIS, GIT samt SDI har vi uppdrag i projektledning, beställarstöd, geografiska analyser, kravhantering, utredningar, strategier och verksamhetsutveckling.

GIS idag omfattar mycket mer än innehållet i den traditionella kartan. Det kan exempelvis vara ditt senaste inlägg på Facebook, information från temperaturmätaren i ditt smarta hem eller Minecraft modellen över din hemstad.

Gitter visualiserar komplex information på ett överskådligt sätt som utvecklar, förbättrar och effektiverar din verksamhet, oavsett var du befinner dig.

Medarbetare

Anna Halvarsson

Anna har mer än 20 års erfarenhet inom GIS/GIT-området och hennes specialistområde är frågor om rör verksamhetsutveckling och infrastruktur för geodata (SDI), men hon har även arbetat med alltifrån utveckling inom ArcGIS-plattformen och ArcGIS online till avancerade GIS-analyser i FME.

 

Johan Esko

Johan har 20 års erfarenhet av projektledning, analys, databearbetning och systemutveckling inom området Geografiska Informationssystem. Han har stor erfarenhet av utveckling inom FME, FME-server och ArcGIS-plattformen med tillhörande databasmiljöer som Oracle och MS SQL Server.

 

Tommy Stålnacke

Tommy har lång erfarenhet som IT-arkitekt men har även erfarenhet av systemutveckling inom GIS-området. Han arbetar i gränssnittet mellan IT och verksamhet med fokus på enterprise-, verksamhets-, informations-, och lösningsarkitektur.

Irina Zjedlukova

Irina är en konsult med ca 15 års erfarenhet med fokus på GIS inom databasadministration och geodatahantering. Hon har stor erfarenhet av utveckling inom FME och FME Server. Irina har även under ett flertal jobbar med fastighetsinformation och har dessutom bred kunskap inom databaser och databasutveckling.

Emma Ruth

Emma har mer än 15 års erfarenhet av arbete inom GIS och geodataområdet. Hon har stor erfarenhet av utveckling inom FME och FME Server. Emma har gedigen kunskap om bearbetning och analys av stora och komplexa datamängder och vana av att arbeta med olika verktyg inom Esri plattformen.

Bild på Magnus Åström

Magnus Åström

Magnus har lång erfarenhet som projektledare, utredare, systemanalytiker och IT-arkitekt med kunder inom olika verksamhetsområden, exempelvis transportinfrastruktur och skogsnäring. De tillämpningar Magnus utvecklar är alltid verksamhetsnära, och de hanterar ofta geografisk information. Magnus är därför en mycket uppskattad GIS-utvecklare, med djupa kunskaper inom ESRI:s Enterprise plattformar, FME, FME-Server samt olika typer av OpenSource-GIS.

Våra samarbetspartners

Gitter Consult AB är partner med Safe Software sedan 2018. FME och FME Server är marknadsledande programvaror för datahantering, analys och bearbetning av geografisk information.