Kund: Fyrkantskommunerna
Kategori: Verksamhetsutveckling och digitalisering


Syftet med det här arbetet är att sammanställa en förvaltningsplan för hur man ska utföra samt styra GIS4web inom de fyra kommunerna (Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn). Förvaltningsplanen är det operativa styrdokumentet för GIS4web och den kompletteras med en förvaltningsspecifikation som innehåller en detaljerad beskrivning av förvaltingsobjekt.

Gitter har analyserat nuläge och behov inom de fyra kommunerna samt utgått från de mål och delmål som organisationerna identifierat. Detta för att kunna införa systemet hos de fyra kommunerna under 2016 på bästa sätt. Resultatet av uppdraget var en förvaltningsplan i enlighet med PM3.