Kund: Trafikverket
Kategori: Verksamhetsutveckling och digitalisering
Verktyg: FME Desktop och Operation Dashboard


Trafikverket ansvarar för Nationella Vägatabasen och för att ha kolla på datamängden och underlätta för användare är det viktigt att all data är kvalitetsdeklarerad och att alla användare kan ta del av informationen på ett begripligt sätt. Trafikverkets kvalitetsgrupp utför därför olika typer av kvalitetskontroller för att hitta olika fel i data.

Huvudsyftet med projektet var att ta fram automatiska kvalitetskontroller kontrollerar att data uppfyller önskad kvalitet. FME användes för att ta fram generella kvalitetskontroller och kommer att flyttas till FME server så de kan schemaläggas och köras regelbundet. Efter utförda kontroller visualiseras resultatet av datakvalitetskontrollerna med hjälp av Esris produkt Operation Dashboard.

Gammal version:

När man hantera vägdata är det viktigt att all data är kvalitetsdeklarerad och att alla användare kan ta del av informationen på ett begripligt sätt. Man utför därför olika typer av kvalitetskontroller där man försöker hitta olika fel i data. Detta arbete har länge gjorts manuellt, vilket leder till att man inte alltid gör helt relevanta kontroller dessutom tar det mycket tid. Det är även svårt att avgöra vilka avvikelser som ska rättas och prioriteras.

Huvudsyftet med detta kvalitetsarbete är att skapa ett maskinellt sätt att kontrollera att alla dataprodukter så de följer alla regler och samband. Detta sker genom att skapa FME-skript som kan genomföra kontroller. Dessa tester skall sedan flyttas till FME server så de kan schemaläggas och köras regelbundet. Efter utförda kontroller kommer resultatet dessa visualiseras med hjälp av Operation Dashboard.