Kund: Umeå Kommun
Kategori: Datahantering
Verktyg: FME Server


Umeå kommun var i behov att automatisera viktig spatiala dataflöden inom deras IT-infrastruktur med hjälp av FME. Med hjälp av FME-desktop så publiceras skript till FME-server som med enkelhet kan köras via ett webbgränssnitt eller schemaläggas till en viss tidpunkt.  Programvaran är skapad för att hantera stora datavolymer och gör det möjligt att utbyta data i ett stort antal olika format samt utföra olika typer av beräkningar och analyser på data.

FME Server underlättar för en organisation att hantera avancerad insamling, bearbetning och distribution av både geografisk och andra former av data. Förmågan att transformera data ”on-the-fly” är unik och gör det möjligt att möta den ständigt ökande efterfrågan på data.

Detta uppdrag har bestått av att installera en FME server åt Umeå kommun och skapa en struktur och rutiner för användning av servern.  En viktig del i uppdraget var utföra själva installation enligt de krav som finns kopplat till IT-miljöer inom Umeå kommun.