Kund: Lantmäteriet
Kategori: Utbildning, Strategi, Workshop
Verktyg: ArcGIS, QGIS

Att ha en fungerande plan vid krissituationer är väsentligt. Och en av grundpelarna för en plan är information och kunskap. För en kommun är ett av de viktigaste verktygen vid en kris att kunna använda och arbeta med en karta. Har man en bra kommunikation mellan kris-/beredskapssamordnare eller räddningschef och GIS-samordnare/GIS-ingenjör har man även goda förutsättningar inför en kris.
Målet med det här uppdraget var att samtliga kommuner i Norr- och Västerbotten ska ha god förmåga att använda och kommunicera med hjälp av geodata.

För att få en bra förståelse och kompetens för att använda geodata har deltagarna fått ta del av både teoretiska och praktiska element. De har fått en övergripande genomgång av teori om geodata och varför det är av en sådan stor vikt vid en krissituation. Under de praktiska momenten har kommunerna fått arbeta för att ta fram en individuell handlingsplan på kort och långsikt med hjälp av geodata.

Citat från utbildningen:

”Projektet har varit en ”spark i baken”. Bra att få insikt om vad som funkar och inte inom den egna kommunen. Skillnaden mellan större och mindre kommuner.”

”Bra grund till kommande kris- GIS arbete”