FME Utbildning

FME Desktop är en programvara som effektiviserar bearbetningen av geografiska objekt. Programmet låter dig göra allt från att byta dataformat eller koordinatsystem till att bearbeta geoobjekt eller strukturera om definitionen för ett dataset.

Tryggt och säkert

Att ha en fungerande plan vid krissituationer är väsentligt. Och en av grundpelarna för en plan är information och kunskap. För en kommun är ett av de viktigaste verktygen vid en kris att kunna använda och arbeta med en karta. Har man en bra kommunikation mellan kris-/beredskapssamordnare eller räddningschef och GIS-samordnare/GIS-ingenjör har man även goda förutsättningar inför en kris.