Kund: Holmen Skog, Umeå Kommun, Östersunds Kommun
Kategori: Utbildning
Verktyg: FME Desktop


FME Desktop är en programvara som effektiviserar bearbetning av geografisk information. Programmet låter dig göra allt från att byta dataformat eller koordinatsystem till att bearbeta och analysera geografisk information. Med FME Desktop är det möjligt att strömlinjeforma upprepad, tidskrävande databearbetning och hantera enorma mängder data på ett effektivt sätt. Insamling, bearbetning, analys och laddning av data som tidigare krävde många handgrepp och processer kan med FME Desktop göras med ett knapptryck.

Gitter har tagit fram eget utbildningsmaterial för dig som vill komma igång med FME eller för dig som jobbat ett tag med FME och vill ”komma vidare till nästa nivå” inom FME utveckling. Materialet är upplagd så att man först har en övergripande föreläsning och sedan eget arbete med olika uppgifter för att få både teoretisk samt praktisk inlärning.

 

Kund: Östersunds Kommun
Kategori: Utbildning
Anställda som jobbat med uppdraget: Johan Esko
Verktyg: FME Server
Datum: 2021


FME Server är en programvara som gör det möjligt att publicera FME skript som tjänster. Publicerade tjänster kan schemaläggas, länkas ihop med varandra och startas via ett webbgränssnitt eller via tjänstegränssnitt som REST. Gitter har tagit fram eget utbildningsmaterial för dig som vill komma igång med FME Server eller för dig som jobbat ett tag med FME och vill ”komma vidare till nästa nivå” inom FME utveckling. Materialet är upplagd så att man först har en övergripande föreläsning och sedan eget arbete med olika uppgifter för att få både teoretisk samt praktisk inlärning.