Kund: Sjöfartsverket och Trafikverket
Kategori: Verksamhetsutveckling och digitalisering


Sjöfartsverket och Trafikverket är båda informationsansvariga myndigheter för Inspire-datamängder. För att en myndighet med informationsansvar ska möta kraven från Inspire krävs att man tillhandahåller en visningstjänst, en nedladdningstjänst och metadata om både datamängd och tjänster.

Uppdragen har bestått i att analysera vad myndigheterna behöver vidta för åtgärder för att kunna slutföra arbetet med att uppfylla Inspire kraven för de datamängder man ansvarar för.

Det finns en rad dokument som reglerar hur implementationen av dessa tre delar ska utföras.

  • Metadata ska skapas för både datamängder och tjänster. Metadata ska följa Inspire men även den Nationella metadataprofilen.
  • Visningstjänster ska följa WMS standarden, men de ska publiceras med s.k. utökade egenskaper. Det innebär bland annat att det ska finnas en länk till de ingående lagrens metadata.
  • Nedladdningstjänsten ska tillhandahålla data i GML format i enlighet med Inspire direktivets dataspecifikationer. Nedladdningstjänsten kan vara antingen en tjänst enligt WFS standarden eller en Atom ”tjänst” med länkar till förgenererade GML-filer. WFS-tjänsten ska på samma sätt som WMS-tjänsten ha utökade egenskaper.