GITTER Consult AB erbjuder ett stort utbud av tjänster inom bland annat automation, analyser, datahantering, projektledning, beställarstöd, kravhantering, utredningar, strategier och verksamhetsutveckling kopplat till användning av geografisk information.

Målsättningen är att de tjänster som GITTER Consult AB erbjuder ska uppfattas som marknadsledande av dig som kund. Vi jobbar nära och tillsammans med våra kunder för att tillsammans uppnå bästa resultat och nytta.

Analys

Behöver ni analysera trafikflöden för en stad, eller kanske följa förändringar i skogen? Oavsett vilka behov ni har av analyser så kan vi hjälpa er.

Gitter kan hjälpa er med att ta fram avancerade analyser av geografisk och annan information. Vi har även stor erfarenhet av automation av datahantering, bearbetningar och analyser med hjälp av FME och FME Server. Exempelvis kan analyser schemaläggas och köras med automatik vid valda tidpunkter. I de fall resultatet tid-stämplas kan man även se trender över tiden. En av våra huvudstyrkor är vår expertis inom FME och FME Server utveckling.

Energideklarationer och byggnaderKvalitetskontroller vägdata

Datahantering

Gitter har jobbat tillsammans med flera kunder där vi hjälp dem att automatisera datahanteringen. Med hjälp av FME Server schemaläggs datahanterings jobb som exempelvis varje natt hämtar externa data och uppdaterar datalager med nya data. Ett exempel på data som många kunder behöver vara säkra på att de har senaste versionen av är geografisk information av skyddade områden, nationalparker, fornminnen etc. Anledningen är uppenbar, om man inte har senaste informationen finns risk att man som företag fattar felaktiga beslut som kan leda till skada på skyddat område. Det är inte ovanligt att 100 tals informationsmängder uppdateras varje natt med senaste informationen.

FME Server

GIS-Utveckling

Inom Gitter så har vi kompetens att driva utvecklingsprojekt från kravinsamling och arkitektur till färdig produkt.

Vår styrka ligger framförallt inom GIS-området och vi utvecklar ofta applikationer som är verksamhetsnära och hanterar geografisk information.
Utöver generell utvecklingskompetens har vi djup kunskap inom FME och FME Server samt ESRI:s olika GIS-plattformar såväl som olika typer av OpenSource-GIS.
Kunskaper inom AI och maskin-inlärning efterfrågas alltmer på marknaden och vi på Gitter kan erbjuda den typen av kompetens både i form av analyser och som en komponent i utvecklingsprojekt.

Vi strävar mot att all vår FME-personal skall vara certifierade och ha en uppdaterad kunskap om programvaran.

Digitalisering

Digitalisering är en av vår tids stora samhällsutmaningar och det pågår en hel rad initiativ på både EU-nivå och nationell nivå som driver på utvecklingen. Samhällsbyggnad är ett av de områden där det är mycket som händer och geografisk information är en central del av de processer som ska digitaliseras. Oavsett inom vilken sektor man som organisation befinner sig är digitalisering en viktig fråga och för att lyckas handlar det ofta lika mycket om de mjuka frågorna som om teknik. Oavsett om utmaningarna ligger i att digitalisera processer inom den egna verksamheten eller handlar om att kunna vara en del av och utbyta information inom nationella infrastukture eller inom Inspire kan Gitter erbjuda stöd i arbetet.

Verksamhetsutveckling

För företag, organisationer är det viktigt att det finns tydliga mål definierade tillsammans med strategier och planer för att nå målen. Gitter erbjuder en grundlig hjälp inom verksamhetsutveckling där vi tillsammans med er utreder vad er organisation behöver samt att vi hjälper er definiera strategier som hjälper er att uppnå organisationens mål.

Utredning bakgrundsdataInformationsstrategiGIS-strategiGIS4web

Utbildningar

Gitter erbjuder ett flertal olika utbildningar för er organisation inom GIS-programvaror, exempelvis inom ArcGIS samt inom FME Desktop och FME server. Utbildningarna kan skräddarsys för just eran organisation. Utbildningarna innehåller både teoretiska och praktiska övningar och är framtagna av Gitter anställda som jobbar med dessa programvaror dagligen.

FME UtbildningTryggt och säkert

Plattformar och programvaror

De tekniker vi framförallt jobbar med är:

  • FME och FME Server – safe.com
  • ArcGIS Plattform – esri.com
  • Oracle
  • Microsoft SQL Server
  • Enterprise Architect