Lösningsarkitektur

Våra lösningsarkitekter fokuserar på att sammanföra IT och verksamhet, särskilt inom geografiska informationssystem (GIS). Vi arbetar hand i hand med din organisation för att skapa hållbara tekniska lösningar som är optimerade för prestanda, skalbarhet, robusthet och flexibilitet.

Våra lösningsarkitekter försäkrar sig om att lösningens kvalitetsegenskaper balanseras mot  kraven och är i överensstämmelse med övergripande arkitekturprinciper.

Businessman hand arranging wood block with icon business strategy and Action plan, copy space.

Systemutveckling

Gitter driver utvecklingsprojekt från kravhantering och arkitektur till färdig produkt. Vår styrka ligger framförallt inom GIS-området och vi utvecklar ofta applikationer som är verksamhetsnära och hanterar geografisk information. Vi har djup kunskap inom FME, FME Server, ESRI:s GIS-plattform och OpenSource-GIS. AI och maskininlärning används både som en komponent i utvecklingsprojekt och i analyser.

Software programmers analyzing html code and database, brainstorming script ideas to develop new security system. Engineers working with coding language collaborating on group project

Implementation och systemförvaltning

Vi hjälper till att implementera lösningar för att säkerställa effektiv livscykelhantering och förvaltning. Det avser till exempel installation, infrastruktur, konfiguration, integration, informationsförsörjning och att säkerställa dataflöden i interna och externa integrationer.

Vi hjälper även till att ta fram och definiera rutiner, riktlinjer och principer, roller och behörigheter. Stödet omfattar även manualer och användarstöd, utbildning, men även struktur för till exempel lagring och tjänster.

Business solutions partnership and strategy concept, Businessman hand connecting jigsaw puzzle on desk.