Geodatahantering och automation

Gitter hjälper till att sätta upp grundläggande struktur för geodataförsörjning där vi använder vår expertkunskap och många års erfarenhet från olika kunder och verksamheteter.

Det är också viktigt att data förvaltas och ajourhålls löpande på ett effektiv sätt. För oss är verksamhetsnytta och datakvalitet i fokus. Vi effektiviserar genom att automatisera och schemalägga geodataförsörjning där indexering, loggning och verifiering med hjälp av inbyggda kvalitetskontroller ingår.

För att förenkla våra kunders vardag erbjuder vi även lösningar för geodataförsörjning och metadata. Läs mer geointelligence.se

AI in logistics and supply chain management concept. More accurate, reliable, and cost-effective. Planning with real-time visibility and control over a fully optimized supply chain. Digital twin tech
Shot of a young woman using a computer at her desk in a modern office

Analys och AI

Vi hjälper till att utveckla avancerade analyser av geografisk information och specialiserar oss på kraftfulla geografiska analyser där vi vid behov använder AI (t.ex. maskininlärning) som hjälper organisationer att fatta datadrivna beslut.

Där det finns ett återkommande behov hjälper vi även till att paketera analyser som kan återanvändas på ett enkelt sätt.

Exempel på analyser kan vara att se trafikflöden för en stad, följa förändringar i skogen eller för att göra miljöbedömningar för samhällsbyggnadsprojekt.