Nina Eriksson är en av våra GIS-konsulter som har specialiserat sig inom förvaltning, informationshantering, arkitektur och verksamhetsutveckling med geodata i fokus. Hon delar gärna med sig av sina insikter kring implementering av en GIS-plattform. Nina har bred och djup kunskap av ESRI ArcGis-plattform och hon har hjälpt flera kunder att implementera och strukturera plattformen så att de kan få ut största möjliga nytta

 

 

Behov av strategi, identifiera vilka aktörer som bör vara inblandade i processen samt stöd från ledning
Se över vilken strategi som krävs för att implementera en GIS-plattform. Nyckeln till framgång är att ha en gemensam målbild och en strategi kring plattformen samt att den är förankrad både hos ledning och verksamhet. Aktivt deltagande både från verksamhet och IT är också grundläggande då en GIS-plattform är komplex och innefattar både IT- och verksamhet och kräver kunskap och engagemang från båda ”världarna”. Är ledningen engagerad, drivande och stöttande underlättas implementeringen eftersom den kan innebära att inarbetade arbetssätt behöver förändras och kan upplevas jobbiga.

Utmaningar uppstår, men hur kan de underlättas?
Inget införande kommer att vara spikrakt, det kommer att uppstå en hel del fartgupp på vägen. Vilka utmaningar som uppstår kan skilja sig mellan organisationer men oftast är det hur verksamheten ska förhålla sig till de interna regelverk kring ex IT-säkerhet, behörigheter, informationssäkerhet och förvaltning som brukar ställa till det. Även processrelaterade frågor om vem som gör vad och hur brukar uppstå. För att underlätta och inte ha för många eller för stora fartgupp är det viktigt att tänka till hur regler och riktlinjer kring struktur och användning sätts upp.

Vad är det viktigaste att tänka på när en plattform ska implementeras?
När plattformen är installerad och klar så börjar det viktiga arbetet med att implementera en tydlig struktur i plattformen samt att sätta upp riktlinjer kring användande, administration och förvaltning av den utifrån organisationens förutsättningar. Vem ska göra vad och på vilket sätt?

Vilka typer av fördelar kan organisationer förvänta sig att uppnå genom att använda en GIS-plattform?
Det finns många fördelar men med en GIS-plattform skapas en gemensam plattform för gis och geodata, inte flera. Plattformen ger en centraliserad hantering av lagring, hantering och tillgängliggörande av geodata. Det underlättar för användare att geodata är sökbart och finns tillgängligt på ett ställe. Det är också möjligt att skräddarsy och anpassa olika typer av applikationer utifrån verksamhetens behov. En annan fördel är att det går fort att ta fram nya applikationer baserade på ett visst specifikt ändamål.

 

 


 

 

Tack Nina för att du delar med dig av dina insikter!
Implementation är en av Gitters många konsulttjänster. Läs mer om vad Gitter erbjuder här: gitter.se/konsulttjanster