Utredning bakgrundsdata

Digitaliseringen medför både utmaningar och stora möjligheter för organisationer i samhällsbyggnadssektorn. Ett fundamentalt steg i den här processen är att ha kontroll på den grundläggande geodata som verksamheten behöver och att bygga upp en spatial data infrastruktur som kan hantera information på ett strukturerat sätt.