Inspire validering

Sjöfartsverket och Trafikverket är båda informationsansvariga myndigheter för datamängder. För att en myndighet med informationsansvar ska få Inspire status måste man tillhandahålla i huvudsak tre saker om sina datamängder; metadata, en visningstjänst och en nedladdningstjänst.