Kvalitetskontroller vägdata

När man hantera vägdata är det viktigt att all data är kvalitetsdeklarerad och att alla användare kan ta del av informationen på ett begripligt sätt. Man utför därför olika typer av kvalitetskontroller där man försöker hitta olika fel i data. Detta arbete har länge gjorts manuellt, vilket leder till att man inte alltid gör helt relevanta kontroller dessutom tar det mycket tid. Det är även svårt att avgöra vilka avvikelser som ska rättas och prioriteras.